Gitta & Ik
Karel Wellinghoff

Op 16 januari 2004 overleed de vrouw van de schrijver, na een korte maar heftige ziekte. Zij had kanker met agressieve uitzaaiingen in de lever. De woekering verspreidde zich snel. Gitta had nog maar kort te leven. Zij koos voor de levensstrijd, geholpen door haar man. Hij moest samen met haar de dreigende dood in de ogen zien. Een ontroerend document in briefvorm. Zowel de ziekte en het sterven van een geliefde worden van heel nabij beschreven, maar ook de moed om verder te leven.


Dit boek maakt onderdeel uit van de reeks ‘Ervaringsverhalen’, waarin auteurs hun ervaringen vertellen over ernstige ziektes van henzelf en hun dierbaren. 

Leesfragment

Op 16 januari 2004 stierf mijn vrouw Gitta, met wie ik vijfentwintig jaar heb samengeleefd. Dit is het verslag van haar ziekbed in de vorm van een aan haar geschreven brief. Aanvankelijk schreef ik het voor mijn eigen verwerking. De gedachte evenwel dat anderen, die in soortgelijke situaties verkeren of verkeerd hebben, er misschien iets aan hebben, deed me besluiten het manuscript aan mijn uitgever voor te leggen. Het bestaat deels uit de e-mails die ik verzond aan vrienden en familie als ik even tijd had de stand van zaken door te mailen. Het is een persoonlijk verslag, maar ziekte en dood komen in ons aller leven voor en veel van wat hier is beschreven moet invoelbaar zijn voor mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt.

Kanker is een ziekte van hoop en wanhoop. In de korte periode waarin zij Gitta’s lichaam verwoestte en haar volkomen onverwachts en onvoorbereid in een overlevingssituatie deed belanden, dreven wij voortdurend tussen die twee polen. Gitta wilde leven en vocht tegen haar ziekte tot aan het moment waarop het haar teveel werd. Als haar geliefde en verzorger, ben ik de betrokken getuige geweest van haar ziekbed en overgang.

De reguliere geneeskunde gaf haar geen overlevingskansen op grond van de diagnose en statistische gegevens. Er waren teveel uitzaaiingen en daar kon zelfs Gitta niet tegenop. Ze werd palliatief verklaard, hetgeen feitelijk betekent dat haar een allesomvattende zorg toekwam, omdat haar leven niet meer gered zou kunnen worden. Bij Gitta kwam het er gewoon op neer dat de medische wetenschap geen behandeling meer toepaste, dat zij de patiënt dus opgaf en vervolgens nog een prettige, resterende tijd 6 toewenste. Toch wilde zij genezen en beiden hebben we ons daar met hart en ziel voor ingezet. Vergeefs, maar is niet het hele leven vergeefs als wij het bezien vanuit het standpunt van de onherroepelijke dood?

Wanneer het leven op het scherp van de snede wordt bevochten is er een heel toegewijde aandacht. Gitta en ik werden geconfronteerd met het levenslot, met de absoluutheid van de dood. Het verglijden van dit eindige leven heb ik vanuit een betrokken nabijheid kunnen waarnemen. In die nabijheid zag ik hoe zij in een versneld proces haar lichaam moest afstaan aan de woekering in haar lever. Tegelijkertijd was zij meer aanwezig dan ooit tevoren. Ik werd in een haar dienende rol geworpen en moest, met haar, de ziekte en de dreigende dood rechtstreeks in de ogen zien. Er waren geen ontsnappingskansen, er waren alleen Gitta en ik in die laatste drie naakte maanden van haar leven.

Karel Wellinghoff

Over de auteur

Karel Wellinghoff is auteur bij Uitgeverij Obelisk en is geboren te Amsterdam in 1939. Hij is een actieve schrijver van literaire romans met een spirituele strekking. Het zijn queesteromans, waarin de hoofdfiguren door allerlei omstandigheden losgeslagen raken van de reguliere samenleving en op zoek gaan naar ‘de weg naar huis’. Zijn boeken worden omschreven als spannende, ontroerende esoterische romans. Ook legt hij zich toe op non-fictie, waarin dezelfde thematiek aan bod komt.  Volg Karel Wellinghoff op Facebook.

Gitta & Ik
Karel Wellinghoff

Op werkdagen vòòr 23:00 uur
besteld, de volgende dag thuis.

Meer informatie over Obelisk Boeken

Dit boek is een uitgave van Uitgeverij Obelisk. Bestel in onze officiële webshop. Onze boeken
zijn tevens verkrijgbaar bij iedere boekhandel
en Nederland en België.