9/11 Complex

De dag dat men de wereld veranderde

Coen Vermeeren

Meer dan ooit vindt in de VS een stevig debat plaats over de aanslagen van 9/11. Diverse nieuwe onderzoeken bevatten explosief materiaal dat de officiële uitleg door Amerika volledig onderuit haalt. Al bijna 3500 internationale architecten en ingenieurs zijn van mening dat de Twin Towers niet kunnen zijn ingestort op de manier die ons wordt voorgehouden. Samen met nabestaanden van de slachtoffers van het instorten van de Twin Towers hebben zij daarom recentelijk belangrijke juridische stappen gezet tegen de Amerikaanse overheid.

Tip: de uitgave van dit boek is een project van Uitgeverij Obelisk in samenwerking met de auteur. Door het boek rechtstreeks in onze webshop te bestellen, steunt u de toekomstige projecten die in dezelfde lijn liggen nog eens extra. We zijn u zeer dankbaar voor uw betrokkenheid.

Leesfragment

De totaliteit van de aanslagen van 9/11 is uiterst complex. Alles heeft met elkaar te maken, overal zijn dwarsverbanden. Geheimhouding en cover-up maken het nog ingewikkelder. Dat maakt het onderzoek lastig, maar desondanks niet onmogelijk en zoals we zullen zien absoluut noodzakelijk. We hebben te maken met alle mogelijke disciplines en maatschappelijk gezien zijn er ongelooflijk veel systemen en instanties bij betrokken. Ik maak uiteraard veelvuldig gebruik van de informatie uit officiële documenten. Dat is immers het leidende verhaal, je mag ook zeggen het officiële complot. Ik focus daarbij als ingenieur op de technische aspecten van de aanslagen en dan met name de vliegtuigen en de gebouwen. Hoe zijn de aanslagen uitgevoerd en wat is er precies gebeurd? De reden daarvoor zal duidelijk zijn: daar liggen de tastbare fysieke bewijzen. Forensisch experts kunnen alleen daarmee aan de slag. Soms leidt dat tot de spreekwoordelijke ‘smoking gun’. Het zou fijn zijn als we ook zouden kunnen zien wie dat rokende pistool vasthoudt maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Als echter de kritiek op het officiële verhaal stand houdt dan heeft dat zeer verstrekkende gevolgen. Dat verklaart uiteraard meteen de enorme weerstand, hoewel de motieven daarvoor voor iedereen anders zijn. Voorlopig is de belangrijkste taak van het 9/11 onderzoek om aan te tonen dat het officiële verhaal niet klopt. Van daaruit kan een nieuw onafhankelijk onderzoek worden afgedwongen en daar is mondiaal alle aandacht op gericht.

De meesten zullen zich niet realiseren dat er een enorme bibliotheek aan andere informatie beschikbaar is gekomen na bijna 20 jaar onderzoek. Daarin spelen getuigen een belangrijke rol: direct betrokken piloten, militairen, slachtoffers, brandweerlieden, politieagenten, nabestaanden, maar ook verantwoordelijke professionals zoals de architecten en ingenieurs met expertise op het gebied van materialen en constructies. Veel van die informatie is gebaseerd op wetenschappelijke analyses van objectief waarneembare, hoewel soms uiterst complexe gebeurtenissen. Er wordt wanneer dat kan gerefereerd aan forensisch bewijs, hoewel veel daarvan is vernietigd of nooit toegankelijk is gemaakt. In dit boek zet ik zoveel mogelijk alles op een rijtje zonder volledig te zijn, volledig te kunnen zijn. Het verhaal is inmiddels te groot. Wie googelt op 9/11 komt vele miljoenen hits tegen en rolt van het een in het ander. Moeilijk is van tijd tot tijd om te beoordelen welke informatie wel en welke niet klopt, gedeeltelijk of helemaal niet klopt. Het hoort er allemaal bij. Het helpt uiteraard wel dat ik een zware technische achtergrond heb en inmiddels in contact sta met diverse mondiale experts. Hoe kijkt een eerlijke Delftse ingenieur naar zaken die niet alleen met de techniek van als wapen geworden vliegtuigen en van instortende gebouwen te maken hebben, maar ook naar de context waarin dat gebeurt en naar de consequenties die het heeft? Ik wil met dit boek de discussie heropenen en in stand houden. We moeten het hierover met elkaar hebben zonder geridiculiseerd of gedemoniseerd te worden.

Inmiddels ben ik na een verblijf van bijna 35 jaar studeren en werken op de universiteit in Delft, in 2017 ‘gevaststellingsovereenkomst’. We zijn daarbij ‘in goed overleg uit elkaar gegaan’. Ik ben nu zelfstandig wetenschapper, auteur en spreker en een van de voordelen van het niet langer voor een academische instelling werken is dat er nu ook geen censuur meer plaatsvindt op hetgeen ik schrijf. Persoonlijk vind ik het fijn dat ik studenten geen leugens meer hoef te vertellen of onwaarheden hoef te onderschrijven. In dit boek heb ik een hoofdstuk toegevoegd met een inkijkje in de academische wereld met betrekking tot 9/11. Ook de autoriteit van de wereldwijde academia staat ter discussie als het 9/11-dossier open gaat. Het is wel belangrijk dat u zich realiseert dat er veel mensen rondlopen op universiteiten die bij de koffieautomaat wel zeggen dat zij ook hier en daar wel hun grote bedenkingen bij hebben, maar in de beroepspraktijk daar verder niets mee willen of kunnen doen. De belangrijkste reden is heel menselijk: angst. Ik neem hen dat overigens niet (in alle gevallen) kwalijk, maar ze moeten zich wel realiseren dat ze een systeem in stand houden waarin op die manier leugens tot waarheden worden. Dat creëert vervolgens mede de wereld die we met zijn allen niet zouden moeten willen nastreven. Ik hoorde van sommigen van hen wel dat zij van hun eigen kinderen wel eens de vraag kregen waarom pappie of mammie nooit iets over 9/11 zei. Die kinderen zitten ook wel eens op internet. Dat zal niet minder worden de komende tijd, tenzij er majeure repressie gaat komen van ‘autoriteiten’ om ‘nepnieuws’ (waarheden) van internet en social media te bannen. Die tendensen zijn zeer zichtbaar, maar iedereen voelt wel aan inmiddels dat het een zwaktebod is. De keizer heeft weinig kleren deze dagen. Zo heeft de schepping een wonderbaarlijke manier van het werken met de wet van oorzaak en gevolg.

Dat gezegd hebbende, de ontwikkelingen gaan nu zo hard, dat er heel snel iets zal gaan gebeuren. Wat, is lastig te zeggen. De chaos is zichtbaar en voelbaar in ons eigen land en in de wereld. President Trump heeft in 2016 aangekondigd het moeras te gaan droogleggen en het lijkt er op dat er, hoewel nauwelijks bevestigd door de mainstream media, maar ‘all over the internet’, behoorlijk wat in de VS aan het rommelen is. Juridische stappen in de VS over 9/11 richting het voormalig leiderschap gaan de goede kant op. Verderop daarover meer. Ook zijn er inmiddels meer wetenschappers bezig met de natuurkunde achter de volledige verwoesting van de 3 WTC-torens. Er wordt nagedacht over de bizarre vluchten van de vier betrokken verkeersvliegtuigen. De nucleaire optie voor de totale vernietiging van de drie WTC-torens heeft nieuwe invalshoeken gekregen. In relatie daarmee gaan er vandaag helaas massaal First Responders dood aan de meest afgrijselijke ziekten. Mogelijk verband houdend met radioactieve straling? We lezen er verderop meer over.

In Nederland trok acteur George van Houts in 2018 naar zo’n 45 verschillende theaters in het hele land met zijn theatercollege Kom Plot, dat over met name het complot van 9/11 gaat. Wegens succes geprolongeerd in 2019, onder de naam Kom Plot 2 en er is alweer een vervolg in de maak voor 2020. Het publiek begint wakker 9/11 Complex 10 te worden. De kritiek hierop van ‘het establishment’ is groot, wat feitelijk een bevestiging is van het succes. Je kunt er aan afmeten hoe dicht je bij bepaalde waarheden komt. Er is daarnaast heel veel onkunde en onwetendheid, vooral in de media en de politiek, maar ook op universiteiten ben ik helaas achter gekomen. Niet iedereen kan zich echter beroepen op onwetendheid en als je onkundig bent moet je niet op een bepaalde positie gaan zitten. Kortom, 9/11 was complex, is complex maar wordt steeds minder complex en is daarom zeker nog niet voorbij. Tijd voor een grondige update.

Over de auteur

Dr.ir. Coen Vermeeren is gepromoveerd luchtvaart- en ruimtevaartingenieur. Vermeeren was jarenlang promovendus en later docent bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft in de periode 1988 – 2011. In de periode 2003 – 2017 was hij ook Hoofd Studium Generale van de TU Delft. Vermeeren heeft diverse wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Tevens heeft hij tot nu toe vier boeken geschreven.

9/11 Complex

De dag dat men de wereld veranderde

Coen Vermeeren

Op werkdagen vòòr 23:00 uur
besteld, de volgende dag thuis.
Gratis verzending.

Meer informatie over Obelisk Boeken

Tip: de uitgave van dit boek is een project van Uitgeverij Obelisk in samenwerking met de auteur. Door het boek rechtstreeks in onze webshop te bestellen, steunt u de toekomstige projecten die in dezelfde lijn liggen nog eens extra. We zijn u zeer dankbaar voor uw betrokkenheid.

Dit boek is een uitgave van Uitgeverij Obelisk. Bestel in onze officiële webshop. Tevens verkrijgbaar bij iedere boekhandel
in Nederland en België.